МВР

ОД Плевен

 

13 септември 2021

Пожарникарите отбелязват професионалния си празник

Днес от 10 часа тържествено бяха наградени служители на РДПБЗН – Плевен за проявен професионализъм в работата и по повод празника - 14 септември

 

 

За поредна година на 14 септември българските пожарникари ще отбележат професионалния си празник. Днес от 10:00 часа в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен се проведе церемония по обявяване на наградени служители от дирекцията. За съществен принос при изпълнение на конкретни задачи и по повод 14 септември – професионален празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР двадесет и един служители са наградени с отличие „Писмена похвала“ от ръководството на МВР и ГДПБЗН-МВР /от Министъра на вътрешните работи са наградени трима служители, двама огнеборци са наградени от заместник министъра на вътрешните работи, а 10 от Главния секретар на МВР; шестима са получили своите отличия от Директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР/.
Почетни плакети бяха връчени и на ветерани и пожарникари, изявени състезатели, треньори и деятели в републикански и зонални състезания по пожароприложен спорт.
Беше направена и демонстрация по изкачване по пожарникарска стълба. Плевенски пожарникар показа изключителна физическа подготовка и професионално майсторство. Преодоляването на препятствия, подобни на тези при истински пожари, изкачването на щурмова стълба до четвъртия етаж на пожарна кула за възможно най-кратко време, са само част от изискванията към огнеборците.
На тържествената церемония и демонстрацията присъстваха служители от РДПБЗН – Плевен, ветерани и граждани

И С Т О Р И Я НА ПЛЕВЕНСКИЯ КЛУБ ПО ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ

Плевенският клуб по пожароприложен спорт е създаден през 1991 г. Вписан е с решение №3863 от 06.09.1991 г. на Плевенски Окръжен съд в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под парт.№124, том-40/стр.3124, по ф.д. №3863/1991 г., като Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „КЛУБ НА ПОЖАРОПРИЛОЖНИЯ СПОРТ“.

За първи председател на Клуба е избран:
• Генчо Стефанов Генчев

Останалите членове Управителния съвет са:
• Савчо Иванов Савчев
• Калин Георгиев Димитров и
• Мончо Цветанов Маринов

За членове на контролния съвет са избрани:
• Румен Иванов Христов
• Сашо Трифонов Александров и
• Радко Стефанов Миланов

През 2000 г. са вписани промени от Плевенски Окръжен съд, с решение от 22.02.2000 г. и председател става:
•  Анатолий Георгиев Димитров

Останалите членове Управителния съвет са:
• Илиян Николов Василев
• Георги Цветанов Шекеров
• Пламен Янков Янев
• Радко Стефанов Миланов
• Калин Георгиев Димитров
• Християн Симеонов Височков и
• Цветозар Стоянов Стоянов

Касиер на Сдружението е:
• Емил Върбанов Гицов

През 2002 г. са вписани промени от Плевенски Окръжен съд, с решение от 12.12.2002 г., приет е нов Устав на Сдружението и са направени промени в Управителният съвет. Негови членове освен Председателя – Анатолий Георгиев Димитров стават:
• Пламен Илиев Гетов
• Пламен Янков Янев
• Здравко Божидаров Тодоров
• Станислав Маргаритов Атанасов
• Цветозар Кирилов Георгиев и
• Християн Симеонов Височков

През 2013 г. Сдружението започва нов възход, като са вписани нови промени от Плевенски Окръжен съд, с решение №59 от 24.04.2013 г.

За председател на Управителния съвет на Сдружението е избран:
• Георги Станчев Станчев

А за членове на Управителния съвет са избрани:
• Божидар Петров Василев – заместник председател
• Християн Симеонов Височков
• Илийчо Нанков Василев и
• Деян Красимиров Върбанов

През 2020 г. са вписани нови промени. Приет е нов Устав на Сдружението и е направена промяна в наименованието. Сдружение е вписано с наименование „КЛУБ ПО ПОЖАРОПРИЛОЖНЕН СПОРТ – ПЛЕВЕН“

Към месец септември 2021 година, когато се навършват 30 години от създаването на Клуба, Управителният съвет е в същия състав и продължава своето управление и развитие на основните дейности и цели на Сдружението.


Изображения

 13 септември 2021 | 17:25