МВР

ОД Плевен

 

Подновяване на лични документи

08 сеп 2020

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр. Плевен на улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

31.08.2020

01.09.2020

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

95

61

70

52

48

326

01 РУ Плевен

62

63

54

55

66

300

02 РУ Плевен

67

57

61

52

46

283

РУ Белене

9

2

8

14

1

34

РУ Гулянци

10

6

6

6

8

36

РУ Д.Митрополия

9

16

12

6

12

55

РУ Долни Дъбник

10

11

6

21

6

54

РУ Кнежа

7

5

3

5

8

28

РУ Левски

12

10

15

22

4

63

РУ Никопол

1

6

9

6

13

35

РУ Пордим

10

8

10

7

21

56

РУ Червен бряг

20

25

25

21

13

104

Сектор „Пътна полиция“

38

39

35

44

39

195

Общо:

350

309

314

311

285

1569

 

 08 септември 2020 | 09:07