МВР

ОД Плевен

 

Информация за издаване на лични документи

22 юли 2020

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

13.07.2020

14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020

17.07.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

116

88

68

71

72

415

01 РУ Плевен

71

70

63

62

53

319

02 РУ Плевен

55

55

53

44

44

251

РУ Белене

31

10

10

8

12

71

РУ Гулянци

15

7

15

8

6

51

РУ Д. Митрополия

17

15

17

16

7

72

РУ Долни Дъбник

10

18

7

19

13

67

РУ Кнежа

20

13

14

13

6

66

РУ Левски

18

13

19

16

17

83

РУ Никопол

18

6

5

514

11

54

РУ Червен бряг

26

10

23

27

11

97

Сектор „Пътна полиция“

66

48

55

43

42

254

Общо:

463

353

349

341

294

1800

 

 22 юли 2020 | 11:21