МВР

ОД Плевен

 

Информация за гражданите при издаване на лични документи

05 окт 2020

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР-Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

28.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

01.10.2020

02.10.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

97

72

68

86

63

386

01 РУ Плевен

93

80

74

83

75

405

02 РУ Плевен

67

78

48

67

57

317

РУ Белене

23

11

6

11

11

62

РУ Гулянци

8

4

14

4

7

37

РУ Д.Митрополия

33

22

31

20

15

121

РУ Долни Дъбник

11

9

7

19

14

60

РУ Кнежа

11

13

12

12

12

60

РУ Левски

19

27

23

22

14

105

РУ Никопол

8

9

4

8

13

42

РУ Пордим

14

7

7

7

7

42

РУ Червен бряг

29

20

39

24

30

142

Сектор „Пътна полиция“

42

46

53

53

55

249

Общо:

455

398

386

416

373

2028

 

 05 октомври 2020 | 11:08