МВР

ОД Плевен

 

Информация за гражданите при издаване на български лични документи

26 май 2020

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /град Плевен, улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

18.05.2020

19.05.2020

20.05.2020

21.05.2020

22.05.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

62

61

53

24

38

238

01 РУ Плевен

59

73

49

44

51

276

02 РУ Плевен

63

45

66

46

40

260

РУ Белене

25

5

3

7

13

53

РУ Гулянци

11

0

12

10

4

37

РУ Д.Митрополия

19

3

9

5

7

43

РУ Долни Дъбник

13

16

16

10

5

60

РУ Кнежа

11

7

8

10

14

50

РУ Левски

25

22

26

13

15

98

РУ Никопол

10

9

8

6

7

40

РУ Пордим

6

1

8

6

2

23

РУ Червен бряг

18

12

8

8

14

60

Общо:

322

254

263

189

210

1238

 

 26 май 2020 | 09:51