МВР

ОД Плевен

 

За издаване на български лични документи

29 юни 2020

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР-Плевен, както и в ОДМВР-Плевен /гр.Плевен, ул.Сан Стефано №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

22.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

26.06.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

95

59

51

56

41

302

01 РУ Плевен

67

75

71

77

57

347

02 РУ Плевен

59

55

53

35

28

230

РУ Белене

18

22

9

15

10

74

РУ Гулянци

11

8

10

3

3

35

РУ Д.Митрополия

12

10

12

7

4

45

РУ Долни Дъбник

4

8

7

8

7

34

РУ Кнежа

15

16

12

8

15

66

РУ Левски

23

14

13

8

16

74

РУ Никопол

10

7

2

14

6

39

РУ Пордим

5

14

5

2

2

28

РУ Червен бряг

24

14

13

32

15

98

Сектор „Пътна полиция“

55

46

40

31

28

200

Общо:

398

348

298

296

232

1572

 

 29 юни 2020 | 17:53