МВР

ОД Плевен

 

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

12 фев 2020

Лични карти и паспорти могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено. През месец февруари изтича валидността на 347 лични карти, 594 паспорта и 396 свидетелства за правоуправление на МПС на граждани с постоянен адрес на територията на областта.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Справка за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления през месец февруари 2020 година

Поделение

 

03.02.2020

04.02.2020

05.02.2020

06.02.2020

07.02.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

92

53

53

38

56

292

01 РУ Плевен

56

46

41

32

45

220

02 РУ Плевен

49

44

37

27

48

205

РУ Белене

9

12

6

3

6

36

РУ Гулянци

8

9

3

1

5

26

РУ Д.Митрополия

3

10

1

7

4

25

РУ Долни Дъбник

4

3

2

4

3

16

РУ Кнежа

9

10

2

7

5

33

РУ Левски

16

9

6

6

11

48

РУ Никопол

5

6

0

2

2

15

РУ Пордим

8

3

2

0

0

13

РУ Червен бряг

21

1

9

5

16

52

Общо:

280

206

162

132

201

981

 

 12 февруари 2020 | 17:18