МВР

ОД Плевен

 

03 декември 2018

Анализ на работата на ОД на МВР-Плевен за десетте месеца на 2018 година направи старши комисар Красимир Начев

Директорът на РДПБЗН – Плевен комисар Станислав Атанасов запозна с мерките за пожарна безопасност през зимния сезон и регистрираните инциденти със загинали и пострадали при пожари

Статистиката на ОДМВР – Плевен показва снижение на регистрираната престъпност с около 18 % /743 престъпления/ в сравнение със същия период на миналата година. Запазена е разкриваемостта на престъпленията - над 50% /50,28% разкриваемост/. Допълнително са разкрити 408  престъпления, регистрирани през минал период /при 373 разкрити престъпления от минал период през 2017 година/.
Запазва се тенденцията за намаление на регистрираните престъпления: С около 14% е намален броя на регистрираните престъпления против личността, с около 17,5% е намален броя на регистрираните престъпления против собствеността,  като с около 15 % е намален броя  на кражбите, с около 17% е намален броя на грабежите и с около 35% е намален броя на измамите.  При обощопасните престъпления е налице намаление с около 24 %.
Увеличение на разкриваемостта се отчита: при престъпленията против собствеността с 4,72%,  при кражбите с 5,81, при измамите с 13,46% /от началото на годината са регистрирани 18 измами, от които са разкрити 17 престъпления, върнати на потърпевши са над 50 000 лева/, при акцизите с 12,5% и при палежите с 1,54%. При грабежите се отчита 53,70% разкриваемост. По линия наркоразпространение разкриваемостта на престъпленията е 77,73%, която е с 4,49% по висока от 2017 год.
Намаление на общия брой на извършените кражби с 196 броя или с около 15%, като се отчита увеличение на разкриваемостта на кражбите с 5,8%.
Намаление с отчита при регистрираните: взломните кражби с около 27%, при домовите кражби с около 23%, при кражбите на селскостопанска продукция /животни и птици с около 37%/, при кражбите от магазини с около 15 %, при кражбите на части и вещи от МПС с  около 6%.
Увеличена разкриваемост: С около 19 % е увеличена разкриваемостта при джебчийските кражби, с около  28% е увеличена разкриваемостта от магазини,  с   около 27% е увеличена разкриваемостта от офиси  и с около 16% на селскостопанска продукция /животни и птици/. Запазва се разкриваемостта при  кражбите от части и вещи от МПС и домовите кражби.
Началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен главен инспектор Ивайло Иванов анализира резултатите от акция „Зима“ за периода от 1 ноември до 30 ноември 2018 година. Служители от сектора са проверили 5726 моторни превозни средства. За установени нарушения са съставили 387 акта и 864 фиша. На пешеходци са съставени 3 акта и 51 фиша за неправилно пресичане. На водачи отнемащи предимство на пешеходци са съставени 10 акта по Закона за движение по пътищата.  На ППС със животинска тяга са съставени 24 фиша. На товарни автомобили са съставени 5 акта за износени гуми – един акт е за разкъсани гуми по чл. 183, ал.4, т. 5 от ЗДвП. За технически неизправни МПС са съставени 35 фиша и 52 акта. Издадени заповеди за прилагане на принудителни административни мерки /ЗППАМ/ по чл. 171, т.2 буква „а“ от ЗДвП – 35 броя за техническа неизправност до отстраняване на неизправността. На Областно пътно управление са съставени два акта по чл.167, ал.1 от ЗДвП. Само през месец ноември са настъпили общо 92 ПТП на територията на ОДМВР – Плевен, от които 12 тежки, с петима загинали и 15 ранени граждани.
На територията на община Плевен от служители на сектора са съставили 6122 акта и 32320 фиша за нарушение на закона и правилата за движение по пътищата от началото на годината до момента. За неправилно паркиране в община Плевен са съставени 900 фиша.
 Директорът на РДПБЗН – Плевен комисар Станислав Атанасов разясни необходимостта от спазване на правилата за пожарна безопасност през зимния отоплителен сезон. Наблюдава се тревожна тенденция за увеличаване на загиналите и пострадалите при неправилно използване на отоплителни и нагревателни уреди, непочистени комини и неправилно боравене с открит огън През предходния отоплителен сезон 2017 – 2018 година в област Плевен са загинали 10 човека. При девет от тежките инциденти със загиналите причината е свързана с отопляване на помещенията.  Почти всички са възрастни самотноживеещи хора. От началото на годината до момента загиналите са 7 и са пострадали 5 човека, от които само от 1 октомври до 30 ноември 2018 година в област Плевен са загинали двама и са пострадали двама.
В тази връзка от РДПБЗН – Плевен напомняме за някои основни правила:
- Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят най-малко на 80 см от горими материали.
- Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
- Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
- Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове, а не в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.
- Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
- Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
- При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
- След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
- Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически отоплителни уреди.
- Близките на самотно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
- Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
- При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112. При необходимост да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

 

Изображения

 03 декември 2018 | 16:38