МВР

ОД Плевен

 

Актуално от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Плевен

06 апр 2021

 

Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.

Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

            Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г., се удължава със 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 29 март 2021 година до 2 април 2021 година:

 

Поделение

 

29.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

01.04.2021

02.04.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

65

44

49

48

37

243

01 РУ Плевен

53

37

35

36

51

212

02 РУ Плевен

50

43

26

30

25

174

РУ Белене

10

3

1

8

6

28

РУ Гулянци

9

3

3

9

2

26

РУ Д.Митрополия

4

3

9

6

11

33

РУ Долни Дъбник

3

6

5

4

12

30

РУ Кнежа

0

0

16

7

7

30

РУ Левски

16

17

6

8

9

56

РУ Никопол

5

2

1

3

5

16

РУ Пордим

8

1

9

5

2

25

РУ Червен бряг

19

18

14

8

15

74

Сектор „Пътна полиция“

33

21

19

19

29

121

Общо:

275

198

193

191

211

1068

 


 06 април 2021 | 08:49