МВР

ОД Плевен

 

Актуално от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР – Плевен натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи за периода от 19 април 2021 година до 23 април 2021 година

27 апр 2021

 

Считано от 01.02.2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 година до 31.01.2021 година.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.

Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

            Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 01.09.2020 година до 30.06.2021 година, се удължава със 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 19.04.2021 година до 23.04.2021 година:

 

Поделение

 

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

78

58

47

53

36

272

01 РУ Плевен

53

55

44

47

35

234

02 РУ Плевен

42

34

26

24

29

155

РУ Белене

12

9

4

1

5

31

РУ Гулянци

9

3

6

7

3

28

РУ Д.Митрополия

10

14

14

10

5

53

РУ Долни Дъбник

11

10

9

7

0

37

РУ Кнежа

7

9

11

14

9

50

РУ Левски

13

7

10

13

10

53

РУ Никопол

4

3

1

3

3

14

РУ Пордим

7

3

7

4

5

26

РУ Червен бряг

14

16

20

11

15

76

Сектор „Пътна полиция“

35

38

29

29

38

169

Общо:

295

259

228

223

193

1198

 


 27 април 2021 | 10:29