МВР

ОД Плевен

 

Актуална информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Плевен

30 мар 2021

Считано от 1 февруари 2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.

Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

            Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 1 септември 2020 година до 30 юни 2021 година, се удължава със 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.

В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи за периода от 22 март 2021 година до 26 март 2021 година:

 

Поделение

 

22.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

59

49

45

35

34

222

01 РУ Плевен

49

38

34

37

49

207

02 РУ Плевен

26

22

22

30

28

128

РУ Белене

10

4

3

8

6

31

РУ Гулянци

3

3

6

6

6

24

РУ Д.Митрополия

10

11

5

4

8

38

РУ Долни Дъбник

7

9

6

6

4

32

РУ Левски

16

13

17

6

4

56

РУ Никопол

6

7

3

4

8

28

РУ Пордим

7

6

14

1

4

32

РУ Червен бряг

25

13

22

11

28

99

Сектор „Пътна полиция“

27

23

26

29

22

127

Общо:

245

198

203

177

201

1024

 


 30 март 2021 | 09:11