МВР

ОД Плевен

 

МПС

25 окт 2018

Прикачени документи Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство   (docx - 14,00KB) - 25 окт 2018 15:22
Такси Регистрация НОВИ ПП-   (doc - 53,00KB) - 08 ное 2018 09:56
230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:39
393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:40
454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:40
858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство   (docx - 15,00KB) - 12 ное 2018 14:40
859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства   (docx - 15,00KB) - 12 ное 2018 14:40
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство   (docx - 20,00KB) - 12 ное 2018 14:40
1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:41
1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика   (docx - 15,00KB) - 12 ное 2018 14:41
1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:41
1776 Монтаж на регистрационни табели и   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:41
2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и   (docx - 15,00KB) - 12 ное 2018 14:41
2677 промяна в регистрацията на мпс   (docx - 19,00KB) - 12 ное 2018 14:41
2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик   (docx - 17,00KB) - 12 ное 2018 14:42
2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:42
2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство   (docx - 16,00KB) - 12 ное 2018 14:42

 12 ноември 2018 | 14:42