МВР

ОД Плевен

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

24 окт 2018

Група "Миграция" - ОД МВР Плевен

 

Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Прикачени документи ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ   (docx - 19,00KB) - 24 окт 2018 14:06
ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ   (docx - 18,00KB) - 24 окт 2018 14:07
ЗАВЕРКА НА ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ   (docx - 41,00KB) - 24 окт 2018 14:07
Извършване на адресна регистрация на чужди граждани   (docx - 23,00KB) - 24 окт 2018 14:07
ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ   (docx - 18,00KB) - 24 окт 2018 14:07
ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО   (docx - 18,00KB) - 24 окт 2018 14:08
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ЕС   (docx - 18,00KB) - 24 окт 2018 14:08
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО   (docx - 21,00KB) - 24 окт 2018 14:08
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ- ВРЕМЕННА КАРТА НА ЧУЖДЕНЕЦ   (docx - 19,00KB) - 24 окт 2018 14:08
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ   (docx - 20,00KB) - 24 окт 2018 14:09
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН СЕМЕИСТВО   (docx - 19,00KB) - 24 окт 2018 14:09
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, НЕНАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ   (docx - 21,00KB) - 24 окт 2018 14:09
КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА   (docx - 18,00KB) - 24 окт 2018 14:09
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ   (docx - 30,00KB) - 24 окт 2018 14:09
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ   (docx - 50,00KB) - 24 окт 2018 14:10
Чужденци, получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България   (docx - 20,00KB) - 24 окт 2018 14:10
ЧУЖДЕНЦИТЕ КОИТО ИМАТ ЗАСЛУГИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   (docx - 21,00KB) - 24 окт 2018 14:10

 24 октомври 2018 | 14:24