МВР

ОД Перник

 

Предпазни колани

05 юли 2017

Водачите и пътниците в моторни превозни средства ... когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани 

(чл. 137а, Закон за движението по пътищата)

 
Пътниците в моторни превозни средства ... когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.
(чл. 137в, Закон за движението по пътищата)
________________________________________
 
Някои факти за коланите
• Коланите спасяват живот. Те са най-ефективното и най-евтиното пособие за безопасност на водачите и пътниците в превозните средства. Използването на предпазен колан може да повиши с 40-60% шанса за оцеляване след потенциално смъртоносна катастрофа 
• Изчисленията показват, че коланите са спасили най-малко 300 000 живота и са предотвратили повече от 9 милиона травми из високо моторизираните държави през последните 25 години
• Скорошни изследвания на Националната служба за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) разкриха, че от 330 000-те живота, спасени от технологии за безопасност в САЩ (в периода 1960-2002), повече от половината са спасени благодарение на обезопасителните колани. Коланите предотвратиха загубата на 14 500 живота в САЩ само през 2002 г.
• През последните 25 години, вследствие на повишената степен на използване на обезопасителни колани, смъртните случаи са намалели с 20% във Великобритания и Австралия, и с 25-30% в Германия
• В доста от високо моторизираните държави (Европа, САЩ, Япония) степента на използване на колани на предните седалки достига 80-90%, но съществуват и големи разлики, като в някои европейски страни тази степен е около 50-60%. По-рядко се използват коланите на задните седалки - често под 50%. Скорошно изследване на ЕС показа, че значително малцинство (20-34%) от водачите все още са съгласни с твърдението "Внимателният водач не се нуждае от колан".
• В големите държави, които тепърва се моторизират, в това число Китай, Индия и Бразилия, степента на използване на колани е много ниска, а контролът е слаб. Повторното въвеждане през 2004 г. на правила за коланите в Коста Рика, комбинирано с просветителна кампания за коланите доведе до 58% нарастване на степента на използване на колани.

     Санкции
• Неизползване на предпазен колан от водач - 50 лв. + 8 к.т.
• Неизползване на предпазен колан от пътник - 50 лв.

 05 юли 2017 | 09:55