МВР

ОД Перник

 

29 май 2019

XVII областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ ще се проведе в Перник

На 30.05.2019 г. от 10,00 часа в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Перник, ул.“Граово“ № 1А ще се проведе XVII областно ученическо  състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.
Организатор – РДПБЗН-Перник в партньорство с РУО на МОН и Областна администрация на област Перник.
Откриване на състезанието – 10,00 часа.
Участници – право на участие имат отбори от по четирима състезатели (ученици от шести и седми клас) и един ръководител – педагог от всички училища на територията на област Перник. В РДПБЗН-Перник са регистрирани заявки за участие от три отбора.
Състезанието включва теоретическа и практическа част.
Теоретическата част представлява проверка на усвоените теоретични знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ от І до VІІ клас чрез индивидуален тест съдържащ 30 въпроса, в който участва всеки състезател.
Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима състезатели на отбора. Осъществява се в учебни центрове по теми и учебни въпроси. Учебните центрове са четири:

  • І – „Защита при бедствия“;
  • ІІ – „Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти“;
  • ІІІ – „Пожарна безопасност“;
  • ІV – „Първа помощ“.

Класиране – на първо място се класира отборът получил най-много точки от сбора на точките от теоретичната и практическата проверка на знанията и уменията на състезател за най-кратко време.

Награждаване на отборите – около 12,00 часа.

 

 

 

Изображения

 29 май 2019 | 10:10