МВР

ОД Перник

 

25 ноември 2019

Пожарната проведе мащабно учение

Пожаро-тактическо учение с участието на силите и средствата на основните съставни части на Единната спасителна система в област Перник, сектор „Специализирани оперативни дейности” при СДПБЗН и доброволното формирование към община Радомир при извършване на издирване и спасяване  на хора в трудно достъпна местност се проведе в с. Радибош.
В оперативния център на РДПБЗН-Перник е получен сигнал от ЕЕНСП 112  за блокирана част от с. Радибош, община Радомир, област Перник в резултат на обилен снеговалеж и натрупани преспи по пътя към махала „Кацарска” е затруднен достъпа до къщите, като в една от тях има тежкоболен човек нуждаещ се от транспортиране за хемодиализа.  
Към мястото на произшествието се отправят дежурни екипи от РСПБЗН-Радомир и РСПБЗН-Перник. По преценка на ръководителя на временния оперативен щаб (ВОЩ) са поискани допълнително сили и средства от РСПБЗН-Перник, РСПБЗН-Радомир и УПБЗН-Земен. Сформиран е оперативния щаб на РДПБЗН-Перник и е поискано съдействие от БЧК и ЦСМП,  както и от доброволното формирование (ДФ) на община Радомир.
Във връзка със създалата се обстановка на територията на община Радомир, кметът на общината със своя заповед въвежда в изпълнение общинския план за защита при бедствия, като обявява бедствено положение на територията на част от община Радомир – за територията на с. Радибош. Свиква щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на община Радомир, през ОЦ при РДПБЗН-Перник.
След овладяване на бедствената ситуация, осигуряване на достъп и достигане до къщите, се получава допълнителна информация от съседи за  изчезнали риболовци в района на яз.”Пчелина”. Последно са забелязани да се отправят от махала „Кацарска” към язовира.
За извършване на действия по издирване на изчезналите хора по суша и вода е необходимо съсредоточаване на допълнителни сили и средства. Потърсена е помощ от сектор СОД към СДПБЗН чрез НОЦ към ГДПБЗН-МВР и ОДМВР-Перник.
Целта на учението бе да се провери координацията и взаимодействието между длъжностните лица от оперативния щаб на РДПБЗН - Перник, сектор „Специализирани оперативни дейности” (СОД) при СДПБЗН, ОДМВР-Перник  и други структури на ЕСС при извършване на операции по издирване и спасяване. Да се повиши готовността за реагиране на служителите от РДПБЗН – Перник и сектор СОД към СДПБЗН при такъв вид произшествия възникнали на територията на област Перник.

 

 

Изображения

 25 ноември 2019 | 15:59