МВР

ОД Перник

 

29 януари 2019

Добра оценка за работа си през 2018 г. получи РДПБЗН – Перник

Отчет-анализ за дейността на РДПБЗН – Перник се проведе вчера. На съвещанието присъстваха старши комисар Александър Джартов – директор на дирекция в ГДПБЗН – МВР, областният управител на Пернишка област г-жа Ирена Соколова и директорът на ОДМВР – Перник старши комисар Димитър Попов.
Директорът на институцията Емил Марков отбеляза, че изминалата година за област Перник е била спокойна, без сериозни бедствия и големи материални щети. Той благодари на областния управител за дълготрайното и ползотворното сътрудничество между Областна администрация и РДПБЗН в различни сфери. Приносът на губернатора е в организирането и функцията на работните групи разработващи Областния план за защита при бедствия, съдействието му за подобряване на материално-техническата база на дирекцията, както и за вече традиционното организиране на съвместни превантивни учения между служители на администрацията и пернишките огнеборци.
След изслушване на доклада, старши комисар Джартов даде добра оценка за работа на огнеборците от региона. Според него всички поставени задачи са изпълнени качествено и в срок.
Старши комисар Попов също подчерта доброто взаимодействие и комуникация между полицията и пожарната  и пожела това да продължи и за напред и критичните ситуации да бъдат по малко.  
Областният управител Ирена Соколова благодари за добрата съвместна работа, насочена към ликвидиране на последствията от пожари, природни бедствия, аварии и катастрофи. „Когато се работи в името на хората и за гарантиране на тяхната сигурност и безопасност е истинско удоволствие“, заключи г-жа Соколова.

В съответствие с целите на МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", през 2018 г. дейността на РДПБЗН е била насочена върху осигуряване на надеждна защита за населението и инфраструктурата при пожари, както и при други ситуации.
През 2018 г. дежурните екипи на РДПБЗН са реагирали на 1233 броя повиквания, спрямо 1363 през 2017 г. Преобладават пожарите без материални загуби – 510 бр., като същите са 41% от общия брой на произшествията. Пожарите с материални загуби са 160 бр., което е с 13% от общите, за 2017 – 195 бр. - 14%.
През настоящата година се е увеличил броят на загиналите от огън – трима. Пострадалите са намалели в сравнение с предходни години.
Пожарите със загуби са най-много в отраслите „Жилищно стопанство" – 73 бр. /45%/, „Транспорт и складиране" – 53 бр. /33%/ и „Енергетика" – 10 бр. /6%/. В зависимост от причините най-много пожари са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, късо съединение и техническа неизправност.
През първата половина на изминалата година в РДПБЗН-Перник е доставена безпилотна техника за разузнаване и следене развитието на произшествия в големи размери.
Продължило е и успешното сътрудничество с РУО на МОН по линия на превенция и обезпечаване на пожарната безопасност и защита на учениците.

 

Изображения

 30 януари 2019 | 09:39