МВР

ОД Перник

 

12 ноември 2020

Важно: С решение на Народното събрание срокът на валидност на българските документи за самоличност се удължава

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:
Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.
За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност.
Валидността на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, които изтичат в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта, паспорт и свидетелство и преди изтичането на удължения срок.
Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Перник, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всяко едно РУ на МВР на територията на областта. Заявления за издаване на документи, с внесена такса за бърза и експертна услуга, се подават в сектор „Български документи за самоличност“ /гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1/ Таксите могат да се внасят и на ПОС терминални устройства във всяко звено.
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена на БДС, както и е с цел допринасяне на удобства за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянен адрес. Готовите лични документи се получават в звената БДС, където е подадено заявлението.
Работното време на звената за издаване на български лични документи е от 08, 30 до 17, 30 ч. без обедна почивка. Прави се единично прекъсване на работа в интервалите 10, 30 – 10, 45 ч. и 15, 00 – 15, 15 ч. за дезинфекция с оглед спазване на противоепидемичните мерки.

Изображения

 12 ноември 2020 | 11:22