МВР

ОД Перник

 

П О К А Н А за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет „Авариен ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Перник“ по три обособени позиции

26 ное 2018

 1.  ПОКАНА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Aдминистративна сграда - ОДМВР
 2. Брезник
 3. Питомник
 4. Административна сграда- КСС
 5. Брезник- КСС
 6. Брезник
 7. Питомник- КСС

  Протокол
 8. Договор Ремонт адм. сграда
 9.  
 10. Договор Брезник ремонт


  
  


 

 18 декември 2018 | 17:10