МВР

ОД Перник

 

ПОКАНА за обществена поръчка с рег. №313000 – 12 267/10.12.2018 г. и предмет " Доставка и монтаж на 22 бр. камери за видеонаблюдение в ОДМВР Перник

10 дек 2018

Покана
Техническа спецификация
Ценово предложение
декларация - ЗОП
декларация за оглед
декларация ЗМИП
Протокол

 14 декември 2018 | 13:34