МВР

ОД Перник

 

Покана до определени лица за участие в обществена поръчка с рег. номер 313000 -697/23.01.2019 г. , с предмет "Доставка и монтаж на обзавеждане и пожароизвестителна система в РУ Брезник

23 яну 2019

Покана -Брезник -обзавеждане - пожарна
Образци на документи - декларации
Образци на документи - технически предложения
Образци на документи - ценови предложения
Проект на договор- Обзавеждане
Проект на договор-Пожароизвестяване
Протокол
Договор - пожароизвестяване
Договор обзавеждане

 18 март 2019 | 15:32