МВР

ОД Перник

 

Покана до определени лица за участие в обществена поръчка с рег. номер 313000 -11289/23.11.2018 г. , с предмет "Доставка и монтаж на обзавеждане и пожароизвестителна система в РУ Брезник

23 ное 2018

Покана за участие в процедура за ОП
Образци на документи - декларации
Образци на документи - технически предложения
Образци на документи - ценови предложения
Проект на договор- Обзавеждане
Проект на договор-Пожароизвестяване
Съобщение за удължаване на срока на ОП
Протокол обзавеждане

 14 декември 2018 | 15:03