МВР

ОД Перник

 

Обява с рег. ”№ 313000-5775/12.06.2020 г. - „Основен ремонт - прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР - Перник, находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ”№ 1

12 юни 2020

Обява за обществена поръчка
Документация
еЕЕДОП-дограма-
приложение-3.1- указания-за-попълване-на-еЕЕДОП
КСС - Приложение № 7
Приложения и образци
Съобщение
ПРОТОКОЛ 1
Протокол 2
Договор

 24 юли 2020 | 14:09