МВР

ОД Перник

 

ОБЯВА №313000-4352/04.05.2020г. по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, собственост на ОДМВР Перник, с включени резервни части, материали и консумативи”

04 май 2020

ОБЯВА №313000-435204.05.2020г. по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Комплексно техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати.
документация-1-2020---
приложение-2.1-2020-КСС
приложение-2-2020-ТС----
приложение-3-2020-Опис
приложение-4.1-2020-указания-за-попълване-на-еЕЕДОП
приложение-4-2020-eЕЕДОП
приложение-5-2020 - ТП
приложение-6-2020-методика оценка
приложение-7-2020-ЦП
приложение-8-2020-Списък услуги
приложение-9-2020 - списък техника
приложение-10-2020- списък служители
приложение-11- 2020-декларация
приложение-12-2020- декларация ЗМИП
приложение-13 -2020- декларация ЗПКОНПИ
приложение-14-2020- договор
съобщение-за-удължаване-на-срока-мпс-2020
Протокол

 24 юни 2020 | 17:02