МВР

ОД Перник

 

Обява с рег. номер 313000 -8442/25.09.2019 г. за доставка на три броя автомобили за нуждите на ОДМВР Перник

25 сеп 2019

Обява
Документация
образци на документи
съобщение за удължаване срока за получаване на оферти
Протокол
Договор за доставка на 3 броя автомобили за нуждите на ОДМВР Перник

 03 декември 2019 | 11:03