МВР

ОД Перник

 

За контакт:

ОД МВР Перник

Адрес:
2300, гр. Перник
ул. "Самоков" №1

Телефонна централа:
076/676376

факс: 076/676210

E-mail: [email protected]

Пътна полиция:
Административно-наказателна дейност - тел. 076/676719
Електронни фишове                                  - тел. 076/676685
Свидетелсва за управление на МПС      - тел. 076/676621
Регистрация на МПС                                - тел. 076/676085

Български документи за самоличност:
Гишета                                                       - тел. 076/676377
E-mail: [email protected]

Миграция:
Гишета                                                         - тел. 076/676627

Отдел "Разследване" при ОДМВР - Перник:
тел. 076/676 665
E-mail: [email protected]

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР - Перник
тел. 076/676 781
E-mail: [email protected]

Първо Районно управление - Перник
адрес: гр. Перник, ул. "Самоков" №1
тел. 076/676 767, 076/676 371
Email: [email protected]

Участък "Полиция" - Батановци
тел. 07712/22 60

Второ Районно управление  - Перник
адрес:гр. Перник, ул. "Минск" №6
тел. 076/670 031, 076/676 218
Email: [email protected]

Участък "Полиция" - Рударци
07713/23 68

Районно управление - Радомир
адрес: гр. Радомир, ул. "Люлякова" № 3
тел. 0777/8 24 11, 076/676 388
Email: [email protected]

Участък "Полиция" - Земен
тел. 077741/24 61

Участък "Полиция" - Ковачевци
тел. 07727/22 61

Районно управление - Брезник
адрес: гр. Брезник, ул. "Андрей Михайлов" № 80
тел. 07751/38 47, 07751/38 48
Email: [email protected]

Районно управление - Трън
адрес: гр. Трън, ул. "Хараламби Стоянов" № 1
тел. 07731/30 44, 07731/30 39
Email: [email protected]