МВР

ОД Перник

 

Адресна регистрация

22 окт 2010

         Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 3 ( три)  дни след предоставянето на подслона писмено уведомява група “Миграция” или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си, предоставя документа за пътуване на чужденеца и попълва и подписва 2 бр. адресни карти по образец /pdf-444k/, получени на място.

         Лице, осъществяващо хотелиерска дейност, или негов служител при настаняване на чужденец го регистрира незабавно в специален регистър. Информацията за настанените чужденци се предоставя ежедневно от това лице в срок до 06,00 часа в група “Миграция” или в районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на хотела.

 

 12 ноември 2018 | 16:50