МВР

ОД Перник

 

Начини на плащане на таксите

12 ное 2018

                           Плащане по банков път

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ.

                                      Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметката на ОДМВР – Перник /ОББ - клон Перник, BG60 UBBS 8002 3106 0904 01/.
Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

                           Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по сметката на ОДМВР – Перник /ОББ - клон Перник, BG60 UBBS 8002 3106 0904 01/. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

                                       Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в ОДМВР – Перник, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

Банкова сметка на ОДМВР – Перник: ОББ - клон Перник, BG60 UBBS 8002 3106 0904 01.


 12 ноември 2018 | 16:53