МВР

ОД Перник

 

АДИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ГРУПА "МИГРАЦИЯ" - ОДМВР ПЕРНИК

09 ное 2018


УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГРУПА „МИГРАЦИЯ“ НА ОДМВР-ПЕРНИК

238- Разрешаване на продължително пребиваване на чужденци

253 ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО, ОБЯВЕН АДРЕС ЗА РАЗРЕШЕН СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ Р БЪЛГАРИЯ, КАКТО ЗА ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТ

320 Издаване на документ за пребиваване - разрешение за пребиваване на чужденци

679 Издаване на документ за пребивване на граждани на ЕС - удостоверение за продължително или постоянно пребиваване

684 - Извършване на адресна регистрация на чужденци

741 - Предоставяне право на пребиваване в РБ, за чужденци, които имат заслуги към РБ в обществената, икономическата, областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта

864 Разрешение за дългосрочно пребиваване на чужденец

870 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС, КОЙТО НЕ Е ГРАЖДАНИН НА ЕС

877 Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в РБългария

1076 Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в РБългария

1077 Разрешаване на постоянно пребиваване  на чужденци;

1323 Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец

 1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство 

1403 ИЗДАВАНЕ „КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА“ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА ЕС

1544 ИЗДАВАНЕ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ – ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛ НА СИНЯ КАРТА НА ЕС, ИЗДАДЕНА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС, И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО

  1551 издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване на член на семейството на граждани на ЕС, който не е гражданин на ЕС

1781 ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ, НЕНАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, КОЙТО Е ВЛЯЗЪЛ В СТРАНАТА НА ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ И НЕ Е ПОИСКАЛ ЗАКРИЛА ПО ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАН

 

Изображения

 14 ноември 2018 | 10:58