МВР

ОД Перник

 

Административни услуги извършвани от органите на Пожарна безопасност и защита на населението

ПБЗН-Център и Районните управления “ПБЗН” към ОДМВР-Перник извършват следните услуги по искане на заинтересовани лица:

  • Съгласуват документи по организация на пожарната безопасност на обектите в експлоатация по реда на чл. 6 от Наредба І-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
  • Издават протоколи от извършени сертификационни  проверки по искане за издаване на сертификат;
  • Издават сертификати за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност;
  • Издават становища за противопожарна осигуреност на строеж по чл. 143 от ЗУТ;
  • Издават становища /разрешителни/ за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;
  • Издават протоколи за допускане на земеделска техника до участие в жътвената кампания и стикери удостоверяващи пожарната безопасност;
  • Разрешения на търговци за осъществяване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти;
  • Удостоверителни документи за възникнали произшествия и други за предоставяне на информация за извършената дейност.