МВР

ОД Перник

 

Регистрация на дейност по самоохрана

13 сеп 2010

Издаване на регистрация за дейност по самоохрана на еднолични търговци и юридически лица, регистрирани съгласно изискванията на Търговския закон:

По реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) се извършват следните видове дейности:
         1. лична охрана на физически лица;
         2. охрана на имуществото на физически или юридически лица;
         3. охрана на мероприятия;
         4. охрана на ценни пратки и товари;
         5. самоохрана.

Самоохраната е дейност, осъществявана от служители на едноличните търговци и юридическите лица, обособени в самостоятелни структурни звена за охрана на техни служители, обекти, мероприятия, имущество, ценни пратки и товари.

За регистрация на дейност по самоохрана, която ще се извършва на територията на област Перник, едноличните търговци и юридическите лица уведомяват писмено директора на Областна дирекция на МВР - Перник, като прилагат необходимите документи, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност.


Повече информация:

         * Частна охранителна дейност, извън случаите на чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЧОД (самоохрана) се извършва само след получаване на лиценз, който се издава от директора на Главна дирекция “Охранителна полиция” - МВР или от упълномощени от него лица.

 

 

 23 май 2017 | 16:49