МВР

ОД Перник

 

Общоопасни средства

10 сеп 2010

            Контролът върху дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, радиоактивните вещества (РАВ) и силнодействащи отровни вещества (СДОВ) на територията на област Перник се осъществява от зената “Контрол над общоопасните средства” в Областна дирекция на МВР - Перник, самостоятелно и съвместно с други служби и институции.

            Видове разрешения за дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия:

            » Издаване на разрешения за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
            » Издаване на разрешения за търговия с взривни вещества и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
            » Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица, търговци и юридически лица;
            » Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, търговци и юридически лица;
            » Издаване на разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, търговци и юридически лица;
            » Издаване на разрешения за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица;
            » Издаване на разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица;
            » Издаване на разрешения за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси;
            » Издаване на разрешения за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица;
            » Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси (стрелбища) от търговци и юридически лица;
            » Издаване на разрешения за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

 23 май 2017 | 16:49