МВР

ОД Перник

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ НА МВР

13 ное 2018

Група „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Перник предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в писмен вид. Заявлението се подава в ОДМВР – Перник или сектор БДС при ОДМВР – Перник лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
 
 При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).
 
Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.
 
Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

 13 ноември 2018 | 16:12