МВР

ОД Пазарджик

 

24 юни 2021

Бъдещи полицаи с поредно занятие с практическа насоченост в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при АМВР

Активно продължават занятията с практическа насоченост със стажантите на първоначална полицейска подготовка в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Този път обучението бе проведено от опитните служители на сектор „Специализирани полицейски сили” при Областната дирекция на МВР в Пловдив. В него взеха участие и преподавателите от секция „Обща полицейска подготовка” при ЦСПП-Пазарджик. Занятието обхвана стажанти, които ще изпълняват служебните си задължения в Главна дирекция „Национална полиция” и сектор „Метрополитен” при Столичната дирекция на вътрешните работи. Основната тема на обучение бе свързана с опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. На обучаемите бяха демонстрирани възможностите на специалното полицейско оборудване, неговото правилно поставяне и използване. Бяха изяснени основните принципи и базови тактически познания при охрана на масови мероприятия от всякакъв вид. Акцент бе поставен и върху стриктното и точно изпълнение на полицейските правомощия, опазване живота и здравето на гражданите и участващите в охраната полицейски служители.  

 

Провеждането на занятия с реално прилагане на полицейски правомощия имат изключително значение за правилното формиране на практически умения и навици у младите полицейски служители. Те ги поставят в ситуации близки до реалните и дават възможност утвърждаване на екипния модел на работа.  


Нова детска площадка по безопасност на движението в основно училище в Пазарджик

Инициативата е в рамките на акцията на пътната полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Нова детска площадка по безопасност на движението бе открита днес в основно училище „Проф. Иван Батаклиев” в Пазарджик. Инициативата е в рамките на провежданата акция на Пътна полиция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“.

На тържествената церемония днес присъстваха представители на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Пазарджик, много ученици, преподаватели, родители. Директорът на учебното заведение г-жа Даниела Кемчева поздрави децата, като им пожела безопасна и спокойна ваканция. Полицейските служители също отправиха поздрав към децата с настъпващото лято и оповестиха мерки, които предприемат  за опазването на техния живот и здраве. По-големите ученици припомниха основните правила за движение в градска среда, правилното поведение на пешеходците, велосипедистите. Децата имаха възможност пеш, с ролери, тротинетки и велосипеди на практика  да демонстрират познания за движението по улиците - пресичане, даване на предимство, спазване на сигналите на светофарите, маркировката и други.


24 юни 2021

Пожаро-тактическо занятие се проведе в Асарел-Медет АД гр.Панагюрище

В него взеха участие огнеборци от РДПБЗН, РСПБЗН-Панагюрище и аварийно-спасителната служба на дружеството

Поредното успешно и ползотворно пожаро-тактическо учение бе проведено днес на територията на „Асарел-Медет” в Панагюрище. В него взеха участие екипи от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Пазарджик, районната служба в Панагюрище, аварийно-спасителна и здравна служба при „Асарел Медет”. Съвместните екипи реагираха на учебна извънредна ситуация свързана с възникването на пожар в цех „Екстракция и електролиза”. След неговото успешно потушаване медицинските екипи на дружеството оказаха долекарска помощ на „пострадал” работник, който бе изведен бързо от огнеборците от зоната на пожара. Ръководител на симулацията бе старши инспектор Борис Стойнов, който е началник на група „Оперативен център” при РДПБЗН-Пазарджик.

Целите на това занятие са свързани с повишаване на ефективността на взаимодействие между екипите на пожарната и аварийно-спасителната служба на дружеството, припомняне на основните задачи на персонала при възникване на инциденти от подобен род. Освен това се усъвършенстват и уменията на създадения оперативен щаб по ръководство, организация и привличане на сили и средства за гасене, провеждане на евакуация при големи и сложни по развитие пожари.   


23 юни 2021

Специализирано практическо занятие се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка при АМВР в Пазарджик

На стажант-жандармеристите гостуваха техни колеги от Дирекция „Жандармерия“ – София и Зоналното жандармерийско управление в Пловдив при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”.

С бъдещите жандармеристи от структурите в цялата страна беше проведено практическо занятие, свързано с тактическите действия на полицейските служители при охрана на масови и спортни мероприятия, задържане на лица, охрана на стратегически обекти и дипломатически представителства, опазване на обществения ред при различни ситуации от ежедневната работа.

В рамките на три дни опитните служители от Дирекция „Жандармерия“ в София и Зоналното жандармерийско управление в Пловдив проведоха множество практически тренировки с обучаемите, поставяха ги в ситуации, близки до реалните, с използване на оборудване и техника. По този начин „новобранците” получиха безценни съвети и напътствия от колеги си. Нагледно бяха демонстрирани начините за използване на полицейското оборудване, защитата на личната неприкосновеност и адекватното поведение по време на екипна работа. По време на обучението беше поставен акцент и върху огромната отговорност, която всеки служител носи за опазването на своя живот, този на колеги си и на гражданите.

Провеждането на практически занятия са от изключителна важност за формирането на знания и опит у младите полицаи и за изграждането им като професионалисти.


17 юни 2021

Важна информация за гражданите с изтичащ срок на валидност на личните документи

Важни съвети и препоръки

Предвид големия брой на лични карти, чийто срок на валидност изтича през тази година, и с оглед предотвратяване на евентуално струпване на граждани и възникване на напрежение в административното обслужване при издаване на български лични документи във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 11 юли, ОДМВР – Пазарджик напомня:

-         заявления за издаване на документи могат да се подават и преди изтичане на срока им на валидност.

-         за улеснение, гражданите могат да подават заявление за лична карта и/или паспорт според своето удобство или предпочитание в звено „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на областта по постоянен адрес и съответно да ги получат от там.

-         във всички звена „БДС“ на ОДМВР – Пазарджик в областния град, Септември, Пещера, Велинград и Панагюрище има възможност за заплащане на административните услуги чрез ПОС терминално устройство.

-         удължаването на валидността на личните карти и паспорти се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина – при условията на реципрочност.

-         граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.

-         крайният срок за подаване на заявления за подновяване на лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността й.

-         при неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20 до 150 лева.

-         при необходимост има готовност за удължаване на работното време на звената „Български документи за самоличност“, за което гражданите ще бъдат информирани своевременно.


15 юни 2021

ЗА ОД НА МВР ПАЗАРДЖИК

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Профил на купувача