МВР

ОД Пазарджик

 

04 юни 2019

Приключиха дейностите в ОДМВР-Пазарджик по програмата "Работа на полицията в училищата"

Заключителното мероприятие бе състезание на тема "Безопасно поведение в интернет"

Заключителните мероприятия се проведоха на 03.06.2019 год. в СУ „Христо Ботев гр. Септември. Отборите участници от 5-ти и 9-ти клас бяха разделени на отбори, които трябваше да отговорят на различни въпроси, включващи предвидените и проведени теми през годината:

  1. Всеки отбор работи екипно по темата „Безопасно поведение в интернет“, като бяха изготвени и представени темите пред журито, определящо степента на представяне.Темата бе зададена предварително с оглед изготвянето на презентациите. Основните критерии за оценка бяха точност и вярност на предоставената информация, екипност по време на предоставяне на информацията, графично оформление и компютърни умения.

    Основни моменти в презентациите бяха видовете опасности в интернет, какво представлява т.н. „кибер тормоз“ и как да се предпазим от вредното влияние в интернет.

  2. На всеки отбор бе поставена задача да подготви по три въпроса към другите отбори в областта на следните теми:
  • Агресия;
  • Тормоз;
  • Толерантност;

 

На отборите бяха предоставени различни ситуации в текстови вид. Участниците се запознаха с всяка от тях, обсъдиха ги и излъчиха представител, който изложи направените изводи от всеки отбор. Децата демонстрираха знания и умения за овладяване на агресията, хулиганските и вандалски прояви.

Победителите в надпреварата бяха отличени с награди, предоставени по проект „Подобряване закрилата на децата и превенция на детската престъпност“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество под формата на образователни игри, учебни програми, светлоотразителни стикери и светлоотразителни гривни.

На събитието присъстваха учители, класни ръководители, представители на РУ Септември и ОДМВР Пазарджик.

Изображения

 19 юни 2019 | 15:33