МВР

ОД Пазарджик

 

Обява за провеждане на подбор за длъжността "системен оператор" в РСПБЗН-Пазарджик

06 авг 2021

О Б Я В А

За провеждане на подбор на кандидати за длъжността

„системен оператор (административно обслужване)“ в група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” в РСПБЗН - Пазарджик към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пазарджик при ГДПБЗН – МВР, ЛРТП, съгласно заповед рег. №1019з-592/05.08.2021 г.

Можете да свалите пълния текст на обявата от раздел прикачени документи!


Прикачени документи Обява системен оператор РСПБЗН-Пазарджик   (doc - 44,00KB) - 07 авг 2021 16:44

 07 август 2021 | 16:46