МВР

ОД Пазарджик

 

13 август 2021

Обучителен лагер за доброволците от Детско полицейско управление при ОДМВР- Пазарджик

Той се състоя в района на велинградското село Юндола и се проведе в рамките на Национална превантивна програма

В организирания лагер участваха 56 ученици-доброволци от Детско полицейско управление при ОДМВР- Пазарджик от Пазарджик, Белово, Пещера, Панагюрище и Велинград. С помощта на представители на туристическо дружество „Незабравка“ в гр. Септември децата придобиха знания и умения за ориентиране в природна среда,  тактики за ходене при дълги разстояния, при планински преходи, начини за построяване на заслони от налични материали, сглобяване и разглобяване на палатки. Учениците участваха в практически занятия и с доброволци от сдружение „Планинско спасяване“- Пазарджик и научиха правилата за безопасно поведение в планината, оказване на долекарска помощ, пренасяне на пострадал в планински условия, дори и да правят различни видове алпийски възли. Обучители от Учебно-опитно горско стопанство „Георги Аврамов“ предадоха на доброволците знания за спецификата на живота в гората и на нейните обитатели. В програмата бяха включени състезателни и  спортни игри с елементи от проведените занятия, йога практика и зумба, както и задължителното за всеки лагер - ежедневна гимнастика, лагерен огън и вечери на талантите.

С провеждането на лагера в с. Юндола приключи първата обучителна година за децата - доброволци по Национална превантивна програма „Детско полицейско управление“-2021 година.


Изображения

 13 август 2021 | 15:45