МВР

ОД Пазарджик

 

18 юни 2019

Важно за гражданите желаещи да подадат заявление на издаване на нови лични документи

Припомняме, че в МВР има портал за електронни услуги !

В МВР има създаден портал за електронни услуги. Можете да го посетите на адрес:

https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/Index


При успешно подадено от Вас "Искане" за издаване на лична карта и/или паспорт, моля изчакайте системата да Ви предостави възможност да подадете "Заявление" за издаване на искания/те личен/ни документ/и.  

След разглеждане на подаденото от Вас "Заявление" от длъжностно лице, системата ще Ви уведоми с e-mail за дължимата сума и ще Ви предостави възможност за заплащането й по електронен път.

Заявените от Вас документи ще Ви бъдат връчени на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на Вашия e-mail.

Справка за издадени документи по услугата можете да направите на следния адрес: https://izdadeni.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification

ПРИПОМНЯМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ МОГАТ ЛИЧНО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВСЯКО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ-ПАЗАРДЖИК !

Изображения

 18 юни 2019 | 14:24