МВР

ОД Пазарджик

 

Пазарно проучване за определяне на възможни изпълнители на ремонт на покриви на сгради предоставени за управление на ОДМВР Пазарджик.

25 апр 2016

1. Пазарно проучване

2. Приложение №1 - Техническа спецификация

3. Приложение №2 - Сведения за участника

4. Приложение №3 - Ценово предложение

 23 май 2017 | 16:47