МВР

ОД Пазарджик

 

Обществена поръчка за доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра до 0.1%.

22 ное 2016

1. Обява рег.№312006-46/22.11.2016 - АОП-9058886

2. Документация

3. Проект на договор

4. Вътрешен номер на обява.

5. Протокол по чл.103, ал.3 от ЗОП

6. Договор за доставка на гориво.

 23 май 2017 | 16:47