МВР

ОД Пазарджик

 

Публична покана с предмет: "Комплексна услуга за техничеко обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети стопанисвани от ОДМВР Пазарджик"

04 апр 2016

1. Публична покана

2. Обявление в АОП

3. Условия за участие

4. Приложение №1

5. Протокол от заседание на комисията.

6. Договор

 23 май 2017 | 16:47