МВР

ОД Пазарджик

 

Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили и мотоциклети, от автопарка на ОДМВР-Пазарджик, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца.

10 апр 2019

Обява
Документация
Приложение №1 - техническа спецификация
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Съобщение
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Протокол -14.05.2019

Договор - 31.05.2019

 03 юни 2019 | 12:16