МВР

ОД Пазарджик

 

Регистрация и промяна в регистрацията на МПС

16 юни 2015

В раздела са публикувани двете основни наредби за рагистрация на МПС от български и чуждестранни физически или юридически лица:


1. НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2. НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА И ОТЧЕТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Прикачени документи НАРЕДБА № I-181 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2002 Г.   (docx - 38,00KB) - 21 яну 2020 10:20
НАРЕДБА № I-45 от 29.12.2020г.   (rtf - 1,01MB) - 13 яну 2021 15:30

 13 януари 2021 | 15:35