МВР

ОД Пазарджик

 

ЗВЕНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ГРУПА “МИГРАЦИЯ”

ПРИ ОДМВР ГР.ПАЗАРДЖИК

ОДМВР ПАЗАРДЖИК група МИГРАЦИЯ

Приемен ден

на началник група Миграция

Вторник 14:00 – 16:00

 

Адрес на звената за обслужване

 

Пазарджик

гр. Пазарджик п.к. 4400, пл. "Съединение" № 3 (карта)

тел. 034 434 366  еmail [email protected]/

Работно време

от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Обществен транспорт, достигащ до сградите със служебни помещения за административно обслужване:
- спирка Паметник "Петър Абаджиев" (старата автогара) - автобуси с номера 2, 2А, 3А, 13, 13А, а4 и тролейбуси с номера 1 и 1Е
Възможности и места за безплатно или платено паркиране в близост до сградите със служебни помещения за административно обслужване:
- безплатно паркиране в близост до сградите на МВР е почти невъзможно;
- платен паркинг магазина БИЛА (с възможност за безплатен престой до 1час);
- платен паркинг на ул. "Гурко" (зад бившата минерална баня);
- паркиране на обособената "синя зона" към община Пазарджик.
Ненатоварени часове на посещаемост в служебни за административно обслужване: 10:30 - 12:00; 15:30 - 16:30ч.

 

Велинград

гр. Велинград п.к. 4600, ул. "Никола Вапцаров"№ 1 (карта)

тел. 034 434 757

Работно време

от 08.30 ч. до 12.00 ч.

от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Обществен транспорт, достигащ до сградите със служебни помещения за административно обслужване:
- в непосредствена близост се намира последна спирка на автобус №4 на фирма "Чепино автотранспорт"
  Възможности и места за безплатно или платено паркиране в близост до сградите със служебни помещения за административно обслужване:
- до сградата на РУ Велинград има безплатно място за паркиране на автомобили
- най близкия платен паркинг е на 500 метра, в центъра на гр. Велинград

Units for Administrative Services

Group “Migration”

ODMVR Pazadjik

 

 

ODMVR Pazardjik group Migration

 

Admission day of the Chief of Staff

For group Migration

Tuesday 14:00 – 16:00

 

Adress of Services Units

Pazardjik

№ 3 Saedinenie Sqr., Pazardjik 4400

Phone 034 434 366; E-mail: [email protected]

Working hours

08.30 am - 17.30 pm

 

Velingrad

№ 1Nikola Vaptsarov Str., Velingrad 4600

Phone. 034 434 757

Working hours

08.30 am - 12.00 pm

13.00 am - 17.30 pm