МВР

ОД Пазарджик

 

ЗВЕНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

КЪМ СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”

ПРИ ОДМВР ГР.ПАЗАРДЖИК

ОДМВР / РУ В звеното се приемат заявления с Работно време
на звеното БДС
от понеделник до петък
Пощенски адрес, телефон и email
Обикновена
услуга
до 30 раб. дни
Бърза
услуга
до 3 раб. дни
Експресна
услуга
до 8 раб. часа
ОДМВР
сектор БДС
ДА ДА ДА от 8.30ч. до 17.30ч. гр. Пазарджик, п.к 4400, пл. Съединение №3, тел. 034/ 434 355, email: [email protected], местоположение
Велинград ДА НЕ НЕ от 8.30ч. до 17.30ч. гр. Велинград, п.к 4600, ул.Никола Вапцаров№1, тел. 034/ 434 737, email: [email protected],
местоположение
Панагюрище
ДА НЕ НЕ от 8.30ч. до 12.30ч.
от 13.30ч. до 17.30ч.
гр. Панагюрище, п.к 4500, ул.Георги Бозаджиев №26, тел. 034/ 434 837, email: [email protected],
местоположение
Пещера ДА НЕ НЕ от 8.30ч. до 12.00ч.
от 13.00ч. до 17.30ч.
гр. Пещера, п.к 4550, ул.Петър Цикалов №1, тел. 034/ 434 537, email: [email protected], местоположение
Септември ДА НЕ НЕ от 8.30ч. до 12.00ч.
от 13.00ч. до 17.30ч.
гр. Септември, п.к 4490, ул.Любен Каравелов №1А, тел. 034/ 434 637, email: [email protected], местоположение

ADMINISTRATIVE SERVICES UNITS THAT ACCEPT DOCUMENTS AND PROVIDE INFORMATION ON THE COURSE OF THE FILE

Bulgarian Identity Documents Sectors/local police station

The unit is accepted
applications with

Working hours Adress of Services Units

STANDARD SERVICE

Up to 30 days

ACCELERATED SERVICE

Up to 3 work days

EXPRESS SERVICE

Up to 8 work hours
Bulgarian Identity Documents Sectors Yes Yes Yes  08:30 – 17:30 .

Pazardjik 4400, 3 Saedinenie Square,  Email: [email protected], Phone: 034 434 355 

Velingrad  Yes no  no  

08.30 – 17.30

 Velingrad 4600, 1 Nikola Vaptsarov Str.,
Phone: 034 434 737
Panagyurishte
Yes no no  

08.30 – 12.30

13.30 – 17.30
 Panagyurishte 4500, 26 Georgi Bozadjiev Str.,
Phone: 034 434 837
 Peshtera Yes no no

08.30 – 12.00

13.00 – 17.30
Peshtera 4550, 1, Petar Tsikalov Str.,
Phone: 034 434 537
Septemvri Yes no no  

08.30 – 12.00

13.00 – 17.30
 Septemvri 4490, 1A Lyuben Karavelov Str.,
Phone: 034 434 637