МВР

Пътна полиция

 
Програма на EDWARD-събитията

Уважаеми партньори и приятели на EDWARD, програмата непрекъснато се допълва с дейности, планирани и реализирани от всички нас за Дните за пътна безопасност. За да я обогатим още повече, моля, изпращайте активностите си на познатия ви адрес: [email protected].


ПРОГРАМА