МВР

Пътна полиция

 

 Адрес за регистрация


ТИСПОЛ предлага желаещите хора, организации, институции и представители на различните браншове и техните структури да се регистрират като партньори. Това може да бъде направено на адрес:
https://roadsafetydays.eu