МВР

Пътна полиция

 

 Моето обещание


ТИСПОЛ предлага на партньорите да дадат (направят) обещание за пътна безопасност, като попълнят формата на адрес:
https://projectedward.eu

Отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" направи своето  обещание за 2019 година.


Направи го и ти!