МВР

Пътна полиция

 
 
 


Обща статистика

Мото за България за 2020 г. - "Остани жив! Спаси живот!"

През юли 2020 г. Република България, като член на ROADPOL, получи покана да се присъедини към Дните за безопасност на ROADPOL, които ще са между 16 и 22 септември и ще са в подкрепа на Европейската седмица на мобилността в същия период.

До 2020 г. дните се организираха под наименованието European Day Without A Road Death – „#ProjectEDWARD” (EDWARD)

Статистика за България от 2016 г. до 2019 г. 

                                                             Загинали         
26 септември 2019 година                          5
19 септември 2018 година                          0                     
21 септември 2017 година                           1                        
21 септември 2016 година                           0                     
                                   ОБЩО                           6                      
 
Европейска статистика от 2016 г. до 2018 г.

                                                        Загинали
19 септември 2018 година                  48
21 септември 2017 година                  43
21 септември 2016 година                  43

                                 ОБЩО                134

По реализацията на операция EDWARD в периода 2016 г. - 2019 г. ROADPOL отбелязва успех, дължащ се на общите усилия на всички партньори и прякото им участие в Дните за безопасност на движението по пътищата, организирани в цяла Европа, достигнали до милиони потребители в Twitter и Facebook.