МВР

Пътна полиция

 

Министър на вътрешните работи

2021 г.
Към партньорите на ROADPOL SAFETY DAYS

ОБЕЩАНИЕ

2020 г.
Към партньорите на ROADPOL SAFETY DAYS

2019 г.
Към партньорите на EDWARD

2018 г.
За партньорите

Директор на Главна дирекция „Национална полиция“

2020 г.
За партньорите

2019 г.
За партньорите

ЕКИПЪТ НА ROADPOL - 2020 г.

Целта на кампанията на ROADPOL (известна досега като проект EDWARD) е да се намали броят на загиналите на пътя, който за цяла Европа е 70 на ден, до нула поне за един ден.
Пътните полиции от страните-членки на ROADPOL участват в тази кампания за пътна безопасност всяка година.
Проведените инициативи в различните страни се характеризират с голямо разнообразие, но като цяло са съсредоточени върху правоприлагането и дават приоритет на пряката ангажираност и обществената подкрепа към участниците в движението по пътищата.
Приветстваме и насърчаваме всички страни (не само нашите настоящи членове) да участват в кампанията на ROAPDOL „Дни на безопасността на пътя“, организирайки национални събития и дейности и споделяйки с нас резултатите от подобряването на безопасността на пътя.
С 1.35 милиона души, загинали по пътищата на света всяка година, постигането на  безопасност на пътя е глобално предизвикателство, което изисква универсална координация и сътрудничество.
Получаваме ценна подкрепа от Европейската комисия, която активно подкрепя проекта EDWARD, сега „Дни на безопасността на пътя“, от 2016 г.С нашето тясно и доверено сътрудничество бихме искали заедно да подобрим безопасността по пътищата на Европа.
Училища, организации за безопасност на движението по пътищата и много други ни подкрепят, като организират по-големи и по-малки събития.
Но всички останали също може да участват, като подпишат лично обещание в подкрепа на безопасността на пътя и споделят с други информацията за кампанията
Дните за безопасността на ROADPOL се провеждат през Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември.
Така че е по-лесно да се запомни.
Всеки може да организира свой собствен ROADPOL-Ден на безопасността в рамките на седмицата на кампанията.
Всяка година една от страните-членки ще бъде домакин на основното събитие.
През 2020 г. основното събитие ще се състои на 16 септември в Майнц, Германия.
Там ще докладваме за дейностите на кампанията за 2020 г. и отново ще призовем всички европейски граждани да ни подкрепят активно в седмицата на събитието.
Въпреки това, в зависимост от развитието на ситуацията с COVID-19, възможно е основното ни събитие да се проведе неприсъствено.

 

Екипът на EDWARD - 2019 г.

ЕКИПЪТ НА EDWARD
The EDWARD team